Nyheder

« Tilbage


Hestebønner øger fokus på hjemmeavlet protein

28-11-2018

Som sidste led i artikelserien har Nordic Seed og Effektivt Landbrug sat fokus på bælgsæd og hjemmeavlet protein. Sammen med Mollerup Mølle har vi besøgt Bidstrup gods for at høre om deres erfaringer med dyrkning af bl.a. hestebønner.

Godsejer Geert de Lichtenberg på Bidstrup gods er fascineret af hestebønnen, bl.a. på grund af dens evne til at fiksere kvælstof, så den genererer kvælstof både til egen vækst men også til den efterfølgende afgrøde.
Geert de Lichtenberg tog hestebønnen ind som afgrøde for nogle år siden, og selvom der har været et par udfordrende år, med både store nedbørsmængder og efterfølgende tørke, er Geert stadig meget positiv overfor afgrøden og udtaler

”Der skal mere end to drilske år til at slå os ud”.

Nordic Seed’s Vibeke Fabricius fremhæver, at hestebønner medvirker til et bedre sædskifte med en god forfrugtsværdi, som er til stor gavn for landmanden. Der er set positive resultater i fordringsforsøg med bl.a. hestebønner som proteinkilde, som derved kan erstatte/supplere importeret soja protein.  

Bælgsædsforædler hos Nordic Seed, Jens Knudsen tror på, at potentialet i hestebønner er større, men at man skal tage i betragtning, at man ikke kan avle hestebønner alle steder. Derfor arbejdes der også på forædling af lupiner og ærter, som klarer sig bedre end hestebønner på de mere lette jordtyper uden mulighed for vanding.

Vibeke Fabricius ser også store fordele i kombinationsafgrøder med bælgsæd bl.a. til økologisk dyrkning, da dette bl.a. kan være med til at reducerer ukrudts- og sygdomstrykket.


Generic placeholder image

Torp er igen en sikker vinder på Ultang

10. september 2019

Nordic Seeds Vibeke Fabricius har sammen med Effektivt Landbrug besøgt Ultanggård og Familien Fromm-Christensen

Læs mere

Generic placeholder image

Fokus på fremavl og en grøn profil

1. juli 2019

Effektivt Landbrug har sammen med Nordic Seed besøgt Lyngbygård Gods som i dag er rent planteavl

Læs mere

Generic placeholder image

Nordic Seed klar til Comeback

1. juli 2019

Nordic Seed kan for første gang leverer sin egen forædlede vinterbygsort - Comeback.

Læs mere

Generic placeholder image

Markvandring og faglig diskussion

17. juni 2019

Knap 40 planteavlskonsulenter havde fundet vej til Dyngby, da Nordic Seed d. 14/6 havde inviteret til markvandring.

Læs mere

Generic placeholder image

Sundt sædskifte og lavt pesticidforbrug

12. juni 2019

Nordic Seed har sammen med Effektivt Landbrug besøgt Vallø Stift som har stort fokus på det sunde sædskifte, og derved et lavere pesticidforbrug.

Læs mere

Generic placeholder image

Hvedesorternes egenskaber

29. maj 2019

Nordic Seeds, Vibeke Fabricius har været i marken med Effektivt Landburg for at sætte fokus på vinterhvedes egenskaber

Læs mere

Generic placeholder image

Økologisk markvandring

27. maj 2019

Sorter til økologi – vårbyg, vårhvede og hestebønner – Genomisk selektion til udvælgelse af fremtidens sorter.

Læs mere

Generic placeholder image

Hybrid vinterraps i demo forsøg

9. maj 2019

Der er høje forventninger til hybriderne. Nordic Seed har i samarbejde med Dekalb fra Bayer-Monsanto og Mollerup Mølle et demoforsøg med hybrid vinter

Læs mere

Generic placeholder image

Hybridrugen, vinder større og større indpas i de danske landbrug

2. maj 2019

Effektivt Landbrug har besøgt Kjargaarden sammen med Nordic Seeds agronom, Vibeke Fabricius og produktkonsulent fra Vestjyllands andel, Allan Kamp .

Læs mere

Generic placeholder image

Nordic Seed søger ny markelev

5. februar 2019

Er du interesseret i planteavl, så er det måske lige dig vi står og mangler?

Læs mere

prev next