I samarbejde med 

Hveden er kommet godt fra start

 

4 maj 2018.

 

En ny sæson af Landmandserfaringer er skudt i gang, turen går rundt til de 5 udvalgt landmænd på tværs af Jylland. På Djursland besøger vi landmand Hans Bay Schmidt, han har i samarbejde med Danish Agro i Lyngby, sået særligt udvalgte vinterhvede sorter. Marken er beliggende lige i udkanten af Trustrup, tæt på Danish Agro´s afdeling, her er Jens Fill Eskildsen klar til at vise sorterne for hans ERFA grupper, i løbet af sæsonen.

 

Hans har i samarbejde med Nordic Seed og Danish Agro sået sorterne Torp(med to forskellige udsædsmængder), Kalmar og nyheden Informer. Desuden har Hans på eget initiativ lavet en stribe med Lili, fra KWS. I forageren er sorten Elixer. Alle vinterhvederne er kommet rigtig fint igennem vinteren, selvom efteråret var vanskeligt, med både snegle og store mængder nedbør. Alt i alt har Hans omsået 3 ha vinterhvede udaf det samlede areal, det skyldes formegentligt en kombination af tidlig såning, snegle og meget svær lerjord. I foråret er der etableret 50 ha vårbyg som også er kommet godt fra start.

Gennem vinteren og tidligt forår har Hans ikke observeret de store forskelle imellem sorterne. Torp har ikke busket sig så meget som øvrige sorter, men dette er velkendt da Torp er en ”akstype” (Modsætning er buskningstype som fx Kalmar).

”Informer har en mørk grøn bladfarve og ”morgenhår”, den er busket og mere grov i bladende, siger Hans

Mark logbog:

 

 

Efterår

Forår

Gødskning Intet

2/4: Svovlsur Ammoniak 150 kg/ha

10/4: Mangansulfat

15/4: 21-3-10 250 kg/ha

25/4: 30 tons gylle

Planlagt: ca. uge 20 110 kg 21-3-10

Ukrudtsbehandling

16/10: 1 liter Boxer + 0,1 Legacy 500 SC + 0,15 Maya

6/11: 2,0 kg Mangan 

Intet behov
Vækstregulering   Planlagt: Uge 19
Svampebehandling   Endnu ikke aktuelt

 

Næste besøg: Medio Juni

 


Logbog

I logbogen nedenfor kan du læse om status i storparcellerne ved vores besøg i marken hen over året. Klik på plusset og læs mere.

 • + 1. besøg: 21 november 2017 - Opstart sæson 2018

  LANDMANDSERFARINGER PÅ 3. SÆSON


  Nordic Seed og Danish Agro er glade for at, Hans Bay Schmidt igen deltager i Landmandserfaringer. Det er 3. sæson vi skal følge Hans og udviklingen storparcellerne. Det bliver en spændende sæson, hvor vi skal lære den nye vinterhvede Informer bedre at kende, samt følge Torp og Kalmar, som de to foregående sæsoner. Torp er desuden etableret med to forskellige udsædsmængder, her bliver det interessant at se udviklingen gennem sæsonen og ikke mindst resultatet til høst.

  Vi møder Hans i den 38 hektar store mark, en kold november morgen. Marken ligger i år, ud til en større befærdet vej, som forhåbentligt vil give anledning til flere besøgene i marken, gennem sæsonen. Hans Bay Schmidt driver i alt 250 hektar, hvoraf de ca. 150 hektar er med vintersæd i denne sæson. På ejendommen nær Balle på Djursland, har Hans gennem de sidste to sæsoner leveret høje udbytter, så det bliver spændende at følge de nye sorter de næste mange måneder.


  ”Jeg har fået sået alt det vintersæd som vi havde planlagt, mere eller mindre rettidigt og i godt såbed” siger Hans.


  Storparcellerne er etableret d 23 september, med forfrugt frøgræs, og i et godt såbed. Marken er pløjet og efterfølgende er storparcellerne etableret med en HE-VA Terra-Seeder. Sorterne i storparcellerne er i år; Torp (sået med to forskellige plantetal, hhv. 300 og 360 planter/m2), Kalmar og Informer. Hans har desuden selv etableret en stribe med KWS Lili og forageren er sorten, Elixer. Marken ser generelt rigtig godt ud, alle vinterhvedesorterne har en fin, ens og jævn fremspirring. Alle sorterne har 3-5 blade og har busket sig tilpas meget før vinter. Marken og storparcellerne har en fin ensartethed og det er vores vurdering at marken er blevet etableret optimalt. Hans fortæller at der ikke er problemer med våde pletter i denne mark, men han har observeret nogle få agersnegle i efteråret, som der dog ikke er behandlet for.

  Der er ukrudtsbehandlet i efteråret med 1 liter Boxer+ 0,1 Legacy 500 SC + 0,15 Maya og senere med 2,0 kg Mangan 

 • + Afslutning landmandserfaringer 2017

  Hans Bay Schmidt har høstet nogle fine markudbytter igen for 2. år i træk.


  Igen har Torp, med 10,3 t/ha, givet det højeste udbytte. Efterfulgt af Nuffield med 9,7 t/ha, Kalmar med 9,6 t/ha og Hyking med 7,9 t/ha. Udbytterne er korrigeret til 15 % vand. 


  Torp, Kalmar og Nuffield er sået 9 september 2016, med forfrugt vinterraps, før det vinterbyg. Jorden er en JB 5-6. Der er sået 135 kg/ha. Hybrid hveden, Hyking er sået 23 september, i en anden mark, med forfrugt frøgræs. 


  Hans har haft ubehandlede sprøjte vinduer i marken, og generelt set har området et mildt smittetryk for meldug og mere moderat for Septoria. 

  ”Kalmar har en rigtig god sundhed. Meget sund og flot henover vinteren og god vitalitet i foråret” fortæller Hans Bay Schmidt. Torp og Nuffield ser mere ”trælse” ud i foråret. Hans har observeret, at Hyking har sat mange side skud. Hyking havde ved høst det laveste udbytte Hkg/ha, men det højeste protein indhold på 11,5 %.

   
  Skemaet viser: Forholdstal, kerneudbytte fra høst 2016 og høst 2017. I 2016 var Mariboss reference sort med Fht. 100. I 2017 er Nuffield reference sort med Fht. 100.   


  Ifølge Nordic Seed er det vigtigt at skelne mellem typerne når man snakker hvede. Torp og Nuffield er kompensationstyper, dvs. de kompensere ved manglende aks ved at sætte flere kerne i hvert aks. Kalmar er en buskningstype, som sætter mange aks og herved bærer udbyttet hjem. 

  Hans deltager igen for 3. år i ”Landmandserfaringer”, til høst 2018.

 • + 4. besøg: 13 Oktober - Afslutning på sæsonen 2016

   

  Høstresultaterne hos Hans Bay Smith varierede ca. 10 procent, hvor Torp og Nakskov var højestydende.


  Vejrforholdene ved høst var optimale og der var ingen forskel mellem sorterne på den høstede vare.

  ”Demoparcellerne med de fire sorter har været lærerigt og har medvirket til sortsvalget 2017”– udtaler Hans Bay Schmidt.

  Parcellerne i projektet har været medvirkende til sortsvalget 2017, hvor Torp nu er hovedsorten hos Hans Bay Schmidt. 

  ”Da vi høstede de fire parceller var det tydeligt at Torp og Nakskov var højestydende. Det overraskede mig at udbyttet i Torp var på lige så højt som Nakskov, idet parcellen med Torp virkede tyndere” – afslutter Hans Bay Schmidt.

  Protein indholdet har varieret fra 9,9% til 10,4%, lavest indhold hvor udbyttet har været højt.  

  Forholdstal, Landmandserfaringer Høst 2016
    Niels    Hans    Mogens Kristian Jens     Asger  
  Torp 122 110 122 122 140  -
  Mariboss 100 100 100 100 100  -
  Nuffield 114 103 107 113 110  -
  Nakskov 123 110 97 106 114  -

   

 • + 3. besøg: 10. juni 2016 - stadie 55-61 - Nakskov er længst fremme

  3. besøg hos Hans, sammen med Jens Eskildsen, Danish Agro, 10. juni 2016

  Der er sket meget siden sidste besøg, hvede demoparcellerne er mere eller mindre skredet igennem og syner godt i det bakkede landskab. Hans har færdig gødet hveden og giver i alt 190 kg N/ha. Der er svampebekæmpet 2 gange og vækstreguleret. Til vækstregulering har Hans brugt CCC og Moddus.

  Nakskov har stået bedst gennem sæson og den ser også rigtig godt ud nu. Torp har nogle stor og fyldige aks, siger Hans. Det syn kan vi alle godt lide.

  Svampesygdomme er der ikke meget af hos Hans, vi finder nogle enkelte lus og kornbladbillens larve, dog ikke noget som udløser behov for bekæmpelse på daværende tidspunkt.

  Det er kun i sorternes tidlighed vi kan spotte forskelle på nuværende tidspunkt. Det er ikke nogen nyhed at Mariboss er den sildigste af de 4 afprøvede sorter i demoparcellerne.

  På besøgets tidspunkt er Mariboss halvt gennem skredet, omkring vækststadie 55. Nuffield og Torp er gennem skredet på nuværende tidspunkt, vækststadie 59. Nakskov som er længst fremme af de 4 hvedesorter, er også en af markedets tidligste sorter. Nakskov er i begyndende blomstring, omkring vækststadie 61, ved besøget hos Hans. 

 • + 2. besøg: 15. april 2016 - sorterne står flot på marken i stadie 29-30

  Sidste vi besøgte Hans, var i starten af november måned 2015. Her havde alle sorterne en fin fremspirring og stod pænt, i den meget ler knoldede jord, som er en JB 7. Alle sorterne har udviklet sig pænt sidenhen, siger Hans, som frygtede om- og isåning i dele af marken. Der er dog pletter hvor planterne enten er væk, eller meget små. Men det er ikke nær i det omfang man kunne frygte. Generelt er der ikke meget udvintring i hverken den ene eller den anden sort.

  Henover vinteren har alle 4 hvedesorter, (Torp, Mariboss, Nakskov og Nuffield) stået pænt, siger Hans. Nakskov har været mere grøn vinteren igennem, Mariboss og Nuffield har et lavere vækstpunkt og har en mere krybende vækst. På nuværende tidspunkt ser Torp mere kraftig ud, end de øvrige 3 sorter. Hans er generelt godt tilfreds med alle 4 sorter på nuværende tidspunkt.  

  Marken har fået tilført 150 kg svovlsur ammoniak og 66 kg N i 22-3-10. Det skal gødes op til ca. 190 kg N. Derudover skal der vækstreguleres når temperaturen er lidt højere. Her bruger Hans enten Modus+CCC eller ren CCC. Vækststadie er på nuværende tidspunkt omkring st. 29-30.

   

  Nakskov, 3 sideskud. Torp, 3 sideskud, Mariboss 3-4 sideksud. Nuffield 2-3 sideskud. Nuffield er mest medtaget af vinteren. Mariboss har en klart lavere vækst. Nakskov og torp er mere opret i vækst. 

  Hans noterede sig erfaringer tidligt, han så en god fremspirring ved alle sorter. Men det var tydeligt at Nakskov og Nuffield havde en hurtigere vækst i efteråret, sammenlignet med Torp og Mariboss som holdt vækstpunktet lavt gennem hele vinteren. 

  Opdatering af Hans' markarbejde siden 1. besøg

  Marken har fået tilført 150 kg svovlsur ammoniak og 66 kg N i 22-3-10. Der skal gødes op til ca. 190 kg N

  Derudover skal der vækstreguleres, når temperaturen er lidt højere. Her bruger Hans enten Modus+CCC eller ren CCC.

  Vækststadie er på nuværende tidspunkt omkring st. 29-30.

   

 • + 1. besøg: 2. november 2015 - god fremspiring i vækststadie 12

  Vi besøgte Hans 1 gang. d. 2 November 2015 sammen med Danish Agro's Jens Fiil Eskildsen.

  Fakta om Han's storparceller:

  Planteværn: Ukrudtsbekæmpelse i efteråret, 17/10 2015. 1 ½ L Boxer, 0,05 DFF og 0,2 Oxitril. 2 gange sneglegift.  

  Forfrugten er frøgræs, og storparcellerne er sået på en JB 7 jord. Her er lidt tendens til leret knolde.

  Forud for såning er der pløjet, foretaget en harvning og efterfølgende sået.  Hans noterer sig erfaringer tidligt. Han ser en god fremspiring ved alle sorter. Men det er tydeligt, at Nakskov og Nuffield har en hurtigere vækst i efteråret, sammenlignet med Torp og Mariboss, som holder vækstpunktet lavt gennem hele vinteren.

  Ved besøget d. 2 november var alle sorter omkring vækststadie 12, med 2. blad helt udfoldet.