Efterafgrøder

Veletablerede efterafgrøder er i stand til at optage overskydende kvælstof og "gemme" det til næste vækstsæson.

Brug af efterafgrøder virker endvidere stabiliserende på N-forsyningen. 

Tidlig såning er vigtig for at sikre en god udvikling af efterafgrøden om efteråret.

Et tilstrækkeligt areal med efterafgrøder i 2017 er afgørende for N-kvoten i 2018.

Siletina Rutina Guillotine Atlantis MFO 90-10 Blågul 

Efterafgrødegræs plænetype Efterafgrødegræs fodertype