Nyheder

« Tilbage


Analyse af ærter og hestebønne i Nordic Seed's frølaboratorium

07-11-2016

I oktober startede Nordic Seed med at lave analyser af bælgsæd. Tidligere har vi kun være autoriseret til analyser af kornarter, men nu er både ærter og hestebønner flyttet ind

Ved en spireanalyse af ærter såes ærtefrøerne i fugtigt sand. De står 1 uge i en drivhuspose i klimarummet ved 20 grader C, hvor de får min. 8 timers lys dagligt. 1 prøve = 4 x 100 frø. Der såes 100 frø i hver bakke. Efter 1 uge vurderer man normale, unormale og døde frø.

Ved selve analysen vurderes planterne/spirerne som en helhed. Dvs. man ser både på rod, hoved og stængel. Det skal være en harmonisk plante.

I langt de fleste tilfælde har en ærteplante en hovedrod, men hvis denne mangler vurderes der, om der er tilstrækkeligt med siderødder.

Det sand som bruges til at så ærterne i, er af en bestemt kornstørrelse og blandes med vand i en cementblander.

Hestebønner såes også i bakker med sand, men her sår man kun 50 frø i hver bakke på grund af hestebønnernes størrelse. 1 prøve er stadig = 400 frø, dvs. her såes 8 bakker som sættes i drivhusposer.

Hestebønnerne skal også stå i klimarum ved 20 grader, men disse skal spire i 14 dage. Hestebønnerne analyseres 1. gang efter 1 uge og endeligt igen efter 14 dage.

Ved både hestebønner og ærter laves der også en renhedsanalyse hvor hele prøven ses igennem for andre arter, beskadigede frø og affald. På samme måde som med korn.

Nordic Seed sår frøene i sand for bedre at kunne vurdere planten ved analysen. Standardmetoden er at så i jord og man kan også lave spireprøven i filtrerpapir, men her er det sværere at vurderer hele planten. Ved såning i sand bliver rodnettet på spiren mere tydeligt.

Når høsten er ovre og der er stille i marken, er der travlt i vore laboratorier. Der er ekstra bemanding i perioden fra september til december i frølaboratoriet og dygtiggørelsen af vore kyndige medarbejdere er vigtig.

Nordic Seed’s frølaboratorium er autoriseret til at lave analyser til brug ved certificering af udsæd.

Nordic Seed har tidligere kun lavet analyser på kornarter, men efter ansættelsen af ny laboratorieleder, Lisanne Wieland, kan Nordic Seed nu også lave analyser på ærter og hestebønner.

Resten af frølaboratoriet er i denne tid ved at gennemgå uddannelse i bælgsædsanalyser, som vil blive afsluttet med en eksamen i december. Herefter er Nordic Seed’s frølaboratorium fuldt opdateret på analyser til certificering af alle typer korn og ærter og hestebønner.


Generic placeholder image

Nordic Seed vil være på forkant med fremtiden

3. juli 2018

Nordic Seed og Effektivt Landbrug har igennem en serie artikler sat forkus på vintersæd, fremavl og planteforædling, som bl.a. Nordic Seed's nye såsæd

Læs mere

Generic placeholder image

Velbesøgt Kulturplantens dag 2018

22. juni 2018

Nordic Seed slog tidligere på ugen dørerne op til Kulturplantens dag 2018. Arrangementet havde mindst 600 besøgende over de 2 dage, hvor gæsterne blev

Læs mere

Generic placeholder image

Vintersæden er i fokus

18. maj 2018

Effektivt Landbrug kører i øjeblikket en artikkelserie om vintersæd sammen med Agronom Vibeke Fabricius.

Læs mere

Generic placeholder image

Nordic Seed søger Markteknikker

2. februar 2018

Nordic Seed søger en ny markteknikker til vores lokation i Dyngby ved Odder.

Læs mere

Generic placeholder image

Projekt landmandserfaringer 2018

28. november 2017

Nordic Seed fortsætter projektet Landmandserfaringer i 2018 og vi vil løbende besøge vore deltagende landmænd.

Læs mere

Generic placeholder image

Majshøsten 2017

6. november 2017

Nordic Seed’s majs team, bestående af Henrik Christensen og Jan Møller, har været på rundtur i både ind og udland for at få høstet vores majsforsøg.

Læs mere

Generic placeholder image

Vintersæden kommer i jorden

28. september 2017

I disse dage sås der på livet løs i Nordic Seed, på Sofiehøj på Lolland er vinterbyggen ved at komme i jorden.

Læs mere

Generic placeholder image

Nordic seed bød velkommen til Finansminister Kristian Jensen der var på virksomhedsbesøg.

18. september 2017

Finansminister Kristian Jensen fik syn for hvordan Nordic Seed i samarbejde med universiteterne anvender forsknings – og innovationsmidlerne til stor

Læs mere

Generic placeholder image

Indvielse af Nordic Seed's nye hal

4. september 2017

Det danske høstvejr har ikke ligefrem vist sig fra den gode side. Hos Nordic Seed har vi, ligesom øvrige planteavlere, været nødt til at høste imellem

Læs mere

Generic placeholder image

Høstopdatering fra Nordic Seed

22. august 2017

Vinterhveden er høstet på 7 ud af 11 lokaliteter, pt på Sortinfo. Nordic Seed følger løbende med og opdaterer jer på høstresultaterne.

Læs mere

prev next