Byg
Rug

Helltop

Hybridrug med særdeles høj stråstyrke og TKV

 

HYBRIDRUG MED GODE FODEREGENSKABER

 

 • Helltop har vist et højt udbytte i 2013 og 2014.
 • Sorten har høj stråstyrke - kraftig stængel.
 • Markant højere TKV end konkurrende sorter.
 • Lavt inhold af arabinoxylaner og lav viskositet, hvilket øger foderoptagelsen.
 • Forædlet af Nordic Seed.

Der blev i 2012 udført en undersøgelse på 4 vinterrugsorter, hvor sorten Helltop indgik. Da resultatet af undersøgelsen forelå, viste den at Helltop havde det laveste indhold arabinoxylan blandt de deltagende sorter, samt lavest indhold af alle arabinoxylan-fraktioner. Derudover viste undersøgelsen også, at Helltop havde den laveste viskositet.

Et højt indhold af arabinoxylan vil forøge viskositeten i mave-tarmkanalen, som dermed vil nedsætte passagehastigheden. Når passagehastigheden nedsættes, nedsætted også foderoptagelsen. Det betyder at når tarmindholdets viskositet øges, falder optagelsen af næringsstoffer. 


Med Helltop i foderblandingen får du:

 • Højere foderoptagelse
 • Bedre foderudnyttelse
 • Højere passagehastighed
 • ​Bedre unyttelse af næringsstoffer

Med Helltop i markplanen får du:

 • Højt proteinudbytte
 • Høj resistens mod meldrøjer
 • Høj foderværdi
 • Høj hektolitervægt og høj tusindkornsvægt
 • ​Lav tendens til lejesæd

Hent produktark om Helltop her

Helltop har ikke tidligere været solgt på det danske marked, men har været afprøvet i Landsforsøg fra 2010 til 2014 - alle år med acceptabelt udbytte. Se skemaet nedenfor.


Lys rug

Helltop indeholder som den eneste sort på markedet ikke anthocyanin. Det giver det kernerne en lys/hvid farve i forhold til andre rugsorter, som det kan ses på billedet her til venstre.

Derudover er kernene markant større.

 

 

 

 

 

 

 

Lavt indhold af Arabinoxylaner giver høj foderoptagelse

Forskning har vist, at indholdet af Arabinoxylaner i svinefoder – især rug – skal være så lavt som muligt. Et lavt indhold øger foderoptagelsen. I et forskningsforsøg fra 2012 har man undersøgt 4 rugsorters indhold af arabinoxylaner og viskositet. Her viste det sig, at Helltop har det laveste indhold af arabinoxylaner og laveste viskositet. Arabinoxylaner består af summen af opløseligt indhold(SAX), uopløseligt indhold (IAX) og total indhold (TAX). Det er vigtigt, at alle fraktioner er så lave som muligt for, at især grise kan udnytte næringsstofferne optimalt. Højt indhold af arabinoxylan vil øge viskositeten i mave-tarmkanalen og dermed nedsætte passagehastigheden. Ved nedsat passagehastighed nedsættes foderoptagelsen. Når tarmindholdets viskositet øges, falder optagelsen af næringsstoffer. 

Du kan læse artiklen vedr. undersøgelsen af rugsorters indhold af arabinoxylaner her.


Vil du vide mere om helltop?

du kan finde din forhandler her

 

Forhandler