Nyheder

« Tilbage


Planteavlskonsulenter på besøg til gennemgang af Nordic Seed's sorter

28-06-2017

Nordic Seed havde d. 23.06.2017 besøg af ca. 30 planteavlskonsultenter. Konsulenterne var inviteret til en gennemgang af Nordic Seed’s sorter og forskellige forsøg

Arrangementet startede med velkomst ved produktchef, Jacob Hansen og en fælles morgenkaffe.
 
Efterfølgende introducerede, direktør Kim Bonde Petersen, deltagerne til Nordic Seed’s forædlingsarbejde. Hvorfor forædler man? Det gør man jo selvfølgelig pga. udbyttet men også for at tilpasse sorterne til klimaets forandringer og for at opnå større sygdomsresistens. 
Kim Bonde Petersen berettede også om Nordic Seed’ hybridrug forædlingsprogram i Nienstädt hvor det forventes, at være muligt at komme på markedet men en dværghybridsort i 2022-2023. Nordic Seed forædler kun hybridrug da der er ca.15-20% at vinde på udbyttet, ved at vælge en hybridrug frem for en linjerug
 
Efter indlægget var der rundvisning i forsøgsmarkerne hvor der blev besigtiget både dyrknings- og kvælstofstrategier i vinterbyg, vinterraps, vinterhvede, rug og vårbyg. Sorterne blev præsenteret af Produktchef Jacob Hansen, produktkonsulent, Majbritt Bergholdt og bygforædler, Jens Due Jensen. Her blev det til nogle rigtig gode diskussioner om både sorter, sygdomme og dyrkningsstrategi.
 
Efter markvandringen var der et oplæg ved bygforædler Jens Due Jensen som bl.a. fortalte om de mange nye tiltag der er indenfor bygforædlingen. Jens fortalte først om udviklingen af havrerødsotresistent vinterbyg og at Nordic Seed forventer at have en havrerødsotresistent sort på markedet indenfor de næste 5 år. Derefter berettede han om udviklingen af vårbyg til malt, samt genomisk selektion. Vårbyg er en stor afgrøde i Danmark med +600.000 ha hvor størstedelen eksporteres.
 
Jens fortalte også om “Danish Prefered, Varieties accepted by the Danish Barley to Beer chain” som er en liste af industrielt anvendelige sorter godkendt af bryggerierne. 

Dagen blev afsluttet med en fælles frokost og de som havde lyst fik en rundvisning lokaliteterne som blandt andet bød på en tur forbi laboratorierne og drivhusene.


Generic placeholder image

Vintersæden er i fokus

18. maj 2018

Effektivt Landbrug kører i øjeblikket en artikkelserie om vintersæd sammen med Agronom Vibeke Fabricius.

Læs mere

Generic placeholder image

Nordic Seed søger Markteknikker

2. februar 2018

Nordic Seed søger en ny markteknikker til vores lokation i Dyngby ved Odder.

Læs mere

Generic placeholder image

Projekt landmandserfaringer 2018

28. november 2017

Nordic Seed fortsætter projektet Landmandserfaringer i 2018 og vi vil løbende besøge vore deltagende landmænd.

Læs mere

Generic placeholder image

Majshøsten 2017

6. november 2017

Nordic Seed’s majs team, bestående af Henrik Christensen og Jan Møller, har været på rundtur i både ind og udland for at få høstet vores majsforsøg.

Læs mere

Generic placeholder image

Vintersæden kommer i jorden

28. september 2017

I disse dage sås der på livet løs i Nordic Seed, på Sofiehøj på Lolland er vinterbyggen ved at komme i jorden.

Læs mere

Generic placeholder image

Nordic seed bød velkommen til Finansminister Kristian Jensen der var på virksomhedsbesøg.

18. september 2017

Finansminister Kristian Jensen fik syn for hvordan Nordic Seed i samarbejde med universiteterne anvender forsknings – og innovationsmidlerne til stor

Læs mere

Generic placeholder image

Indvielse af Nordic Seed's nye hal

4. september 2017

Det danske høstvejr har ikke ligefrem vist sig fra den gode side. Hos Nordic Seed har vi, ligesom øvrige planteavlere, været nødt til at høste imellem

Læs mere

Generic placeholder image

Høstopdatering fra Nordic Seed

22. august 2017

Vinterhveden er høstet på 7 ud af 11 lokaliteter, pt på Sortinfo. Nordic Seed følger løbende med og opdaterer jer på høstresultaterne.

Læs mere

Generic placeholder image

TORP: Den eneste rigtige vinterhvede sort til tidlig såning.

18. august 2017

På trods af middel udbytte i de første 6 landsforsøg viser Torp meget høje udbytter hos danske planteavlere. "Torp er simpelhen den bedste danske hved

Læs mere

Generic placeholder image

Der er noget der spirer hos Nordic Seed

11. august 2017

Nordic Seed har indtil 31-12-2017 to ingeniørstuderende i praktik.

Læs mere

prev next