Nyheder

« Tilbage


Nordic seed bød velkommen til Finansminister Kristian Jensen der var på virksomhedsbesøg.

18-09-2017

Finansminister Kristian Jensen fik syn for hvordan Nordic Seed i samarbejde med universiteterne anvender forsknings – og innovationsmidlerne til stor gavn for dansk planteforædling.

Det var med flot morgensol og højt humør at Nordic Seed mandag d. 18 september åbnede dørene for Finansminister Kristian Jensen og Odders borgmester Uffe Jensen. De to var i selskab med tidligere folketingsmedlem Fatma Øktem og håndfuld lokal politikere fra kandidatgruppen.


Finansministeren og følget blev vist rund hos Nordic Seed af direktør Kim Bonde Petersen som berettede om forædlingsarbejdets vej fra laboratoriet til marken. Finansminister Kristian Jensen viste stor interesse og var meget imponeret over det arbejder der udføres, lige fra krydsninger i laboratoriet til de special fremstillede mejetærskere der benytte til høst af forsøgsparceller.


Nordic Seed’s direktør Kim bonde Petersen lagde i sin præsentation vægt på det store arbejde der ligger i forskning og innovation, samt den støtte som Nordic Seed modtager fra bla. GUDP og Innovationsfonden. Disse midler anvendes til blandt andet forskningsprojekter hvor der arbejdes med geonomisk selection for blandt andet at opnå større plantesundhed og bedre sygdomsresistens.

”Det er en sundhedsmæssig investering” lyder det fra Kim Bonde Petersen og hos Nordic Seed har vi fokus på at udvikle sorter til Norden og det nordiske klima. Vi har et tæt samarbejde med universiteterne om forsknings og udviklingsarbejde pg dette arbejde er støttet af GUDP og innovationsmidlerne.

Finansminister Kristian Jensen, som i samarbejde med regeringen arbejder på et ”klima atlas”, som er en række initiativer der skal forbygge negative konsekvenser af klimapåvirkningerne, synes det er fantastisk spændende at se udviklingen ikke kun foregår på universiteterne og se hvordan vi kan bruge den visen vi allerede har på nye måder. Derved fik Finansministeren også ved selvsyn at se hvad de mange milliarder regeringen giver til forskning, blandt andet udnyttes til.

”Man skal huske at meget af den eksport Danmark har, kommer fra Landbruget” udtaler Kristian Jensen.


Afslutningsvis udtaler direktør Kim Bonde Petersen ” Vores mål er at lave nogle gode og sunde sorter, og det er jo hvad det hele handler om”

 


Generic placeholder image

Vintersæden er i fokus

18. maj 2018

Effektivt Landbrug kører i øjeblikket en artikkelserie om vintersæd sammen med Agronom Vibeke Fabricius.

Læs mere

Generic placeholder image

Nordic Seed søger Markteknikker

2. februar 2018

Nordic Seed søger en ny markteknikker til vores lokation i Dyngby ved Odder.

Læs mere

Generic placeholder image

Projekt landmandserfaringer 2018

28. november 2017

Nordic Seed fortsætter projektet Landmandserfaringer i 2018 og vi vil løbende besøge vore deltagende landmænd.

Læs mere

Generic placeholder image

Majshøsten 2017

6. november 2017

Nordic Seed’s majs team, bestående af Henrik Christensen og Jan Møller, har været på rundtur i både ind og udland for at få høstet vores majsforsøg.

Læs mere

Generic placeholder image

Vintersæden kommer i jorden

28. september 2017

I disse dage sås der på livet løs i Nordic Seed, på Sofiehøj på Lolland er vinterbyggen ved at komme i jorden.

Læs mere

Generic placeholder image

Nordic seed bød velkommen til Finansminister Kristian Jensen der var på virksomhedsbesøg.

18. september 2017

Finansminister Kristian Jensen fik syn for hvordan Nordic Seed i samarbejde med universiteterne anvender forsknings – og innovationsmidlerne til stor

Læs mere

Generic placeholder image

Indvielse af Nordic Seed's nye hal

4. september 2017

Det danske høstvejr har ikke ligefrem vist sig fra den gode side. Hos Nordic Seed har vi, ligesom øvrige planteavlere, været nødt til at høste imellem

Læs mere

Generic placeholder image

Høstopdatering fra Nordic Seed

22. august 2017

Vinterhveden er høstet på 7 ud af 11 lokaliteter, pt på Sortinfo. Nordic Seed følger løbende med og opdaterer jer på høstresultaterne.

Læs mere

Generic placeholder image

TORP: Den eneste rigtige vinterhvede sort til tidlig såning.

18. august 2017

På trods af middel udbytte i de første 6 landsforsøg viser Torp meget høje udbytter hos danske planteavlere. "Torp er simpelhen den bedste danske hved

Læs mere

Generic placeholder image

Der er noget der spirer hos Nordic Seed

11. august 2017

Nordic Seed har indtil 31-12-2017 to ingeniørstuderende i praktik.

Læs mere

prev next