Nyheder

« Tilbage


Forædlingen af vinterhveden KALMAR

05-07-2017

Den nye vinterhvedesort Kalmar fra Nordic Seed et resultat af et usædvanligt langt forædlingsforløb, hvor Pajbjergfonden fra 1993 til 2007 samarbejdede med Professor Dr. Hartmut Fehrmann, plantepatolog ved universitetet i Göttingen, om at udvikle flerfoldig sygdomsresistens i vinterhvede.

Uddragt af artikel af Jeppe Reitan Andersen og Erik Tybirk, juni 2017. Hent hele artiklen nedenfor.
 
Kalmar, resultatet af en forædlingsproces, der startede sidst i 80’erne, vil i de kommende år være at finde på de danske hvedemarker.  
 

Forædlings historik:

I 1987 startede Prof. Fehrmann et arbejde med resistensforædling, 
I 1993 indgik Pajbjergfonden ved hvedeforædler Kirsten Cortes en samarbejdsaftale med Prof. Fehrmann, 
I 1996 afløste Erik Tybirk, Kirsten Cortes som hvedeforædler
i 2003 og 2004 stod der en række særdeles resistente (der menes her helt sygdomsfri) hvedesorter i forsøgene med et godt udbytte. To af sorterne blev anmeldt i Danmark.
I 2005 – 2006, lå udbyttet af de resistente ,ed få undtagelser, langt under ”målesortens”. Et par år senere stod det klart, at dette sandsynligvis var et resultat af de danske kvælstofnormer. 
Vi var nu i 2006, hvor basis blev lagt for sorten Kalmar ud fra en af ”Fehrmann linjerne”, som blev krydset med sorten Oakley. 
I 2011 overtog Jeppe Reitan Andersen, som ny hvedeforædler ved Nordic Seed, og fik derved ansvaret for at færdiggøre og opformere materialet.
 
Dr. Groenewegen fra Zelder fandt blandt andet ud af, at de 2 vårhvedesorter SW Alexandria og Minaret var velegnede som ”bro” til krydsning af hvede med dicoccoides linjer.
Tilfældigvis havde SW Alexandria sorten Mironovskaja 808 i ophavet. Denne sort indeholder Sm1 genet, som giver resistens mod hvedens orange galmyg. 
 
Oprindelse af Sm1 resistensen mod hvedens orange galmyg i ”Kalmar”
Mironovskaja 808 ⇒ SW Alexandria ⇒ Robigus ⇒ Oakley ⇒ Kalmar  
 
Resistensen virker gennem en forhøjet forekomst af bl.a. ferulsyre, som er naturligt forekommende i plantecellevægge, og som har antibiotisk effekt på larver af hvedens orange galmyg. Der er udviklet en DNA markør for Sm1 genet, og denne markør benyttes i dag til at følge resistensen gennem avlsarbejdet hos Nordic Seed.
 
Kalmar er opstået ud af krydsningen Oakley * 703-915.
Oakley er en udpræget engelsk buskningstype med korte strå.
Udbyttepotentiale i Kalmar stammer især fra Oakley, der i april 2017 på New Zealand har slået verdensrekorden i hvedeudbytte, som nu ligger på 16,79 t/ha. (Guinness world records)
  
Kalmar er en udpræget buskningstype, hvor det høje udbyttepotentiale bæres af mange aks. Dette er i modsætning til en akstype som eksempelvis Torp, hvor udbyttepotentialet bæres af det høje antal kerner per aks.
 
Linje/sort Antal aks per m2 Kerner per aks
Kalmar 616 39
Torp 448 51
Mariboss 630 35
 
Gennem den officielle værdiafprøvning og landsforsøg har KALMAR vist den gode kombination af højt udbytte og rigtig god resistens mod bladsvampe.
 
År Udbytte, relativt Protein Lejesæd Septoria Gulrust Meldug
2014 105 10,2 0 5 0,2 6
2015 103 9 1,6 4,3 0,1 2,6
2016 102 8,6 1 4,5 0,2 0,5
 
Ud over det høje udbyttepotentiale og den fine resistensprofil mod svampesygdomme er Kalmar resistent mod hvedens orange galmyg.
 

Generic placeholder image

Vintersæden er i fokus

18. maj 2018

Effektivt Landbrug kører i øjeblikket en artikkelserie om vintersæd sammen med Agronom Vibeke Fabricius.

Læs mere

Generic placeholder image

Nordic Seed søger Markteknikker

2. februar 2018

Nordic Seed søger en ny markteknikker til vores lokation i Dyngby ved Odder.

Læs mere

Generic placeholder image

Projekt landmandserfaringer 2018

28. november 2017

Nordic Seed fortsætter projektet Landmandserfaringer i 2018 og vi vil løbende besøge vore deltagende landmænd.

Læs mere

Generic placeholder image

Majshøsten 2017

6. november 2017

Nordic Seed’s majs team, bestående af Henrik Christensen og Jan Møller, har været på rundtur i både ind og udland for at få høstet vores majsforsøg.

Læs mere

Generic placeholder image

Vintersæden kommer i jorden

28. september 2017

I disse dage sås der på livet løs i Nordic Seed, på Sofiehøj på Lolland er vinterbyggen ved at komme i jorden.

Læs mere

Generic placeholder image

Nordic seed bød velkommen til Finansminister Kristian Jensen der var på virksomhedsbesøg.

18. september 2017

Finansminister Kristian Jensen fik syn for hvordan Nordic Seed i samarbejde med universiteterne anvender forsknings – og innovationsmidlerne til stor

Læs mere

Generic placeholder image

Indvielse af Nordic Seed's nye hal

4. september 2017

Det danske høstvejr har ikke ligefrem vist sig fra den gode side. Hos Nordic Seed har vi, ligesom øvrige planteavlere, været nødt til at høste imellem

Læs mere

Generic placeholder image

Høstopdatering fra Nordic Seed

22. august 2017

Vinterhveden er høstet på 7 ud af 11 lokaliteter, pt på Sortinfo. Nordic Seed følger løbende med og opdaterer jer på høstresultaterne.

Læs mere

Generic placeholder image

TORP: Den eneste rigtige vinterhvede sort til tidlig såning.

18. august 2017

På trods af middel udbytte i de første 6 landsforsøg viser Torp meget høje udbytter hos danske planteavlere. "Torp er simpelhen den bedste danske hved

Læs mere

Generic placeholder image

Der er noget der spirer hos Nordic Seed

11. august 2017

Nordic Seed har indtil 31-12-2017 to ingeniørstuderende i praktik.

Læs mere

prev next