I samarbejde med 

 

Landmandserfaringer på 3. sæson


Nordic Seed og Danish Agro, har igen fornøjelsen af at følge Niels og Landmandserfaringerne, på 3. sæson. Vi har de seneste par år fulgt storparcellerne med vinterhvede hos Niels Ladegaard, i år med nye sorter og forskellige udsædsmængder. Det bliver en spændende sæson, hvor vi skal lære den nye vinterhvede Informer bedre at kende, samt følge Torp og Kalmar, som de to foregående sæsoner. Torp er desuden etableret med to forskellige udsædsmængder, her bliver det interessant at se udviklingen gennem sæsonen og ikke mindst resultatet til høst.

 

Et par minutters kørsel fra gården, finder vi marken med storparcellerne. Sorterne Kalmar, Informer og Torp (+25 % planter og alm. udsædsmængde), er etableret i den godt lerede jord. Selvom det er en kold december morgen og der er en smule frost at ane, kan frosten ikke bære og jorden klistre godt på støvlerne. Jorden er vandmættet, og det har da heller ikke været det nemmeste efterår. Niels mangler at etablere 15 ha vintersæd, som pga. store mængder regn ikke kom i jorden. Niels fik sået et par hektar den 5. september, det er meget vådt nu og ville nok have været bedre at vente. Vi har store problemer med snegle i år og har været nødsaget til at give meget sneglegift. 


Marken som vi står i, har forfrugt vinterraps. Normalt harves marken og der såes derefter direkte, men grundet det dårlige vejr i efteråret, er marken pløjet og derefter sået. Det er Niels glad for i år, jorden er utrolig vandmættet, selvom der ikke er synlige våde pletter i marken. 
Den første storparcel vi kigger på er Kalmar. Der er en fin buskning og 3-4 blade, 1 sideskud, etableringen er lykkedes ganske fint og planterne har en passende størrelse til vinteren. Kalmar er sået 27/9 med et plantetal på 275 planter/m2.  
Informer er veletableret, ligesom Kalmar og mere eller mindre samme stadie. 4 blade og 1 sideskud. Man kan ane en farveforskel i skellet mellem de to storparceller. Informer er ligeledes sået 27/9 med et plantetal på 275 planter/m2.  
Der er etableret 2 storparceller med Torp, en med 275 planter pr./m2 og en med +25 % planter. Begge er sået 27/9. I storparcellen med øget plantetal, er der en fin buskning, 3-4 blade og 1 sideskud. Torp har generelt set nogle mere spinkle planter på dette stadie, vækstpunktet holdes lavt ved jorden, etableringen er vellykket i begge parceller. Torp med normalt plantetal (275 planter/m2) har også 3-4 blade og 1 sideskud. Niels nævner at det så noget tyndt ud i starten, men det har rettet sig fint nu. 

Behandlinger: 
1 L. Boxer + 0,1 DFF. Ukrudtsbekæmpelsen har været meget effektiv, der er intet at komme efter.

 

Logbog

I logbogen nedenfor kan du læse om status i storparcellerne ved vores besøg i marken hen over året. Klik på plusset og læs mere.

 • + Afslutning landmandserfaringer 2017

  Niels Ladegaard Jensen var første landmand i projektet som fik høstet storparcellerne, den 15 august 2017. Niels har høstet 12,5 t/ha i Torp, 11,6 t/ha i Kalmar og 11,7 t/ha i Nuffield.

  I hybrid hveden, Hyking, er der høstet 11,9 t/ha. (Udbytterne er korrigeret til 15 % vand). Det er nogle rigtig høje markudbytter, højere end i 2016 hvor udbyttet i Torp lå på 9,3 t/ha.

  I skemaet ses, forholdstal Hkg/ha, fra høst 2016 og høst 2017. I 2016 var Mariboss reference sort med Fht. 100. I 2017 er Nuffield reference sort med Fht. 100.   

   
  Skemaet viser: Forholdstal, kerneudbytte fra høst 2016 og høst 2017. I 2016 var Mariboss reference sort med Fht. 100. I 2017 er Nuffield reference sort med Fht. 100.   

  Torp, Kalmar og Nuffield, blev sået 8 september 2016. Der er sået 110 kg/ha (225 planter/m2). Forfrugten er havre, hvor halmen er nedmuldet. Hyking er sået 23 september, med 65 kg/ha. 
  Behandlinger i vækstsæsonen

  Niels deltager igen for 3. år i "landmandserfaringer" til høst 2018.

 • + 4 besøg d. 13 Oktober 2016 - Afslutning på sæson 2016

  Høstresultaterne hos Niels Ladegaard afspejler rangeringen fra Landsforsøgene 2016.

   

  Torp og Nakskov havde samme udbytteniveau på ca. 93 hkg/ha (korrigeret til 15% vand). Ifølge Niels Ladegaard var Torp lidt vanskeligere at tærske ren, hvilket sandsynligvis skyldes at Torp er sildigere end Nakskov. 


  ”Det har været en god oplevelse at have de 4 sorter lige ved siden af hinanden” – udtaler Niels Ladegaard og fortsætter,  ”Udbyttet i Torp overraskede mig meget da afgrøden ikke synede af +9 ton/ha”. 


  Ifølge Nordic Seed er Torp en ”Kompensations-type” hvilket vil sige at sorten kompenserer de manglende aks ved at sætte flere kerner i hvert aks. 


  Deltagelsen i projektet ”Landmandserfaringer” har bevirket at Torp er hovedsorten på ejendommen til høst 2017.      

  Forholdstal, Landmandserfaringer Høst 2016
    Niels    Hans    Mogens Kristian Jens     Asger  
  Torp 122 110 122 122 140  -
  Mariboss 100 100 100 100 100  -
  Nuffield 114 103 107 113 110  -
  Nakskov 123 110 97 106 114  -
   
 • + 3 besøg d. 6 Juni 2016 - Sorterne står flot i de forskellige stadier

  3 besøg hos Niels Ladegaard d. 6 Juni 2016 sammen med Niels Vestergaard, driftsleder.

  Der er tydelig forskelle i tidligheden, sorterne i mellem, ved besøget hos Niels. Marken står generelt rigtig flot og jævn.

   

   

  Den første af de 4 hvede sorter vi møder, er Mariboss. Der tydeligvis er lidt senere på den end de øvrige 3, på nuværende tidspunkt omkring vækststadie 55, med akset halvt gennem skredet. Det er kendetegnende for Mariboss, ligesom den også kendetegnes som en buskningstype og sætter derfor mange aks pr. m2. Demoparcellen med Mariboss står tæt og mørkegrøn, en farve som øjet finder meget indbydende.

  Der er god sundhed i marken og ikke meget at komme efter. Der er svampebekæmpet 2 gange på nuværende tidspunkt og Niels synes også vækstreguleringen har virket rigtig godt i år, selvom de kørte lidt før temperaturen var til det.

  Ved siden af Mariboss står Nakskov og praler med sin tidlighed. Det er to modsætninger som vises frem mod hinanden her. Nakskov, som er den tidligste af de 4 sorter, er omkring vækststadie 65 på nuværende tidspunkt, dvs. blomstringen er i gang. Hvedesorterne Nuffield og Torp, som desuden har samme afstamning og dermed flere ligheder, følges også ad i tidlighed. Her er de omkring vækststadie 59, akset fuldt gennem skredet. 

  Snart skal marken have den sidste aks sprøjtning og så skal vi bare vente til høst hvor hvedesorterne skal til eksamen. Det bliver spændende at se hvilke udbytter der kan opnås på denne tidlige lokalitet. Der er især store forventninger til Torp, som også dyrkes i store dele af ejendommens øvrige arealer.

 • + 2. besøg: 14. april 2016 - sorterne står flot på marken i stadie 30-31

  2 besøg: d. 14 april. Sammen med Jens Lund Pedersen, DLA Agro.

  Demo storparcellerne hos Niels Ladegaard Jensen er de sydligst vi har, det er tydeligt at se da vi besøger marken. Det er den lokalitet som er længst fremme, af alle 6 deltagere, og det står meget flot i marken. Jens Lund Pedersen, som er rådgiver for Niels, er med i marken. Han fortæller at alle sorter pt. er på stadie 30-31 og at der er lidt Septoria at finde i marken. Jordtemperaturen er omkring 7 grader da vi besøger Niels. 

  Man kan skelne farve forskelle mellem sorterne og i hvor kraftige de er. Der er forskel på hvordan sorterne busker sig. Torp har en mere opret vækst og busker sig ikke som meget som Nakskov. Mariboss og Nuffield har en mere krybende vækst og sætter flere sideskud. Det bliver interessant at se udviklingen gennem sæsonen. Marken har på nuværende tidspunkt fået 80 kg N i forsuret gylle (Ultimo marts) og er blevet stråforkortet en gang med 0,2 Modus start + 0,5 CCC. Vi sendte dronen i vejret ved besøget hos Niels, som gav et flot overblik over marken. 

        

  Ud over en del spild havre og nogle relativt store burresnerre, har ukrudtsbekæmpelsen i efteråret virket meget godt. Det er et generelt billede som viser sig flere steder i landet.

   

   

   

 • + 1. besøg: 16. november 2015 - jævn fremspiring i alle sorter

  1 besøg: 16 november, sammen med Johannes Jensen, Danish Agro

  Niels Ladegaard Jensen er vores sydligst placerede ambassadør, han er udvalgt af Danish Agro. Niels ejer gården Thomasminde, nær Fredericia. Ved første besøg mødte vi også driftslederen Niels Vestergaard og markmand Martin Engelbreth.

  På Thomasminde drives der 450 ha. Afgrøderne fordeler sig på 200 ha vinterhvede, 47 ha vinterbyg, 30 ha rug, 23 ha vårbyg, 20 ha spinat, 35 ha rajgræs, 85 ha havre til fremavl. Jordtypen varierer på ejendommen omkring JB 6-7. Thomasminde producerer 15.000 slagtesvin fra 7 kg. Her hjemmeblandes og de har gode erfaringer med alternative fodermidler, såsom dej affald, kartoffelmos og fermenteret raps.

  På Thomasminde er der 3 ansatte, der er 1½ mand i marken og 1½ mand i stalden. Ejeren Niels arbejder ude, hvor han vurderer ejendomme for Nordea.

  Niels’ dyrkningsfokus er rettet mod græsukrudt, et godt sædskifte med høje udbytter, faste kørespor og en naturlig bearbejdning af jorden.

  ” Jeg synes det kunne være spændende, at se hvad sorterne kan præsterer lokalt, i et lokalt klima. Det er spændende for mange, at se storparceller der kombineres med viden. ” Siger Niels Ladegaard Jensen

  Sådato: 20/9. Der er sået 300 planter/m2.

  Planteværn: Ukrudtsbekæmpelse 5/10. 1 l Boxer, 0,1 legacy(DFF), 0,1 briotril. Sneglegift 4,5 kg/ha.

  Forfrugten er havre som gav et udbytte på 8,3 t/ha i gennemsnit. Stor parcellerne er sået på en JB 6 jord. Omkring 75 % af arealer pløjes, dog ikke efter raps og spinat. Der bruges forsuret gylle, Syre N, på alt. Der har været en jævn fremspirring af alle sorter, ingen synlige forskelle endnu. Der er sået ca. 3 ha af hvor sort.