I samarbejde med 

 

Vi byder endnu en ny Landmand velkommen til projektet 

 

I samarbejde med Mollerup Mølle køre Landmandserfaringer på 3. sæson. I år siger vi goddag til en ny landmand og vi glæder os til trække meget mere på hans Landmandserfaringer, og undersøge hvordan vores sorter arter sig i netop dette område. Kaj Løgtved Thomsen har takket ja til at deltage i Landmandserfaringer, vi ser frem til at lære meget mere om gården og deres Landmandserfaringer. 

Kaj Løgtved Thomsen, driver gården ”Hedegaard” i det nordligste Jylland, nærmere betegnet Bindslev. ”Hedegaard” er et alsidigt planteavlsbrug på 200 hektar, her dyrkes hvede, byg, rug, hestebønner og raps når det er hensigtsmæssigt, samt frøavl. Derudover har Kaj også mink. 


Vi besøger Kaj d 5 december, jordtemperaturen er 3,8-4 grader. Der er etableret 3 marker med storskalaparceller på ejendommen. 
Mark 1: Sået 20/9, forfrugt raps. Samsået med 50 kg DAP. Her er etableret 2 storparceller med vinterhvede, én med Torp 410 planter/m2. samt Elixer med 380 planter/m2. 21/9: Ukrudtsbekæmpelse 1,2 liter Boxer + 0,1 Legacy/DFF. 25/10: Opfølgning 1,3 liter mangannitrat + 0,2 Maya

 

Mark 5: Sået 28/9 efter hestebønner. Samsået med 50 kg DAP. Her er etableret 3 storparceller med vinterhvede. Torp med 300 planter/m2, Torp med 355 planter/m2 og Kalmar med 415 planter/m2. Der er ikke sprøjtet i efteråret. Forventet opfølgning i foråret på alle hvedemarker med 0,6 liter Cossack og 3 svampesprøjtninger. 

 

Mark 8: Sået 18/9. Vinterrug Florano med 190-200 planter/m2. 21/9 er det sprøjtet med 1,2 liter Boxer + 0,1 Legacy/DFF. 25/10 opfølgning med 1,3 liter mangannitrat + 0,2 Maya. Forventet opfølgning i foråret på alle hvedemarker med 0,6 liter Cossack og 3 svampesprøjtninger.

 

Alle marker er sået med Horsch Pronto, efter tallerkenharve eller plov (alt efter jordtype). Hovedsagligt JB 2-4 og en smule JB 5-6. 


Kaj har reserveret en mark som kan bruges til storparceller med vårsæd til foråret. Her kommer mere info senere. 

 

Vi ser frem til næste besøg i foråret