I samarbejde med 

 

Endnu en ny landmand i projektet

 

I samarbejde med Hedegaard køre Landmandserfaringer på 3. sæson. I år siger vi goddag til en ny landmand og vi glæder os til trække meget mere på hans Landmandserfaringer, og undersøge hvordan vores sorter arter sig i netop dette område. Jørgen Bo Christensen har takket ja til at deltage i Landmandserfaringer, vi ser frem til at lære meget mere om gården og hans Landmandserfaringer. 


Den 20 december møder Majbritt Bergholdt Christensen fra Nordic Seed, Jørgen Bo Christensen i marken. Storparcellerne er etableret lige overfor Hedegaards afdeling i Østervrå, så der er rig mulighed for at slå et smut forbi marken i løbet af sæsonen. Anders Uhrenholt og Thomas Ory Nielsen, begge fra Hedegaard, deltager også i besøget. Jørgen Bo fortæller om hans ejendom, hvor han i alt driver 20 hektar, primært med vårsæd. Jørgen foretrækker at dyrke vårbyg, hvor han har et fornuftigt højt udbytte, på den kolde nordjyske JB 2 jord. Rettidighed er vigtig for Jørgen, han forbereder jorden i marts med pløjning, tromles, tildeling af gylle og efterfølgende harves omkring 1 april, derefter såning i et godt såbed. Jørgen har udover vårbyg også hvede, raps og havre i sædskiftet. Udover at dyrke de 20 hektar jord tilhørende Jørgens ejendom, arbejder han som markmand hos en nærliggende slagtesvineproducent. 


Storparcellerne er sået rettidigt den 21/9, sorterne er Informer, Kalmar og Torp (sidstnævnte med to udsæds mængder). Derudover har Hedegaard i samarbejde med Jørgen sået en storparcel med vårhvede d 7/11, for at lave et lille eksperiment ud af det. Jorden er meget vandmættet på nuværende tidspunkt, men alle sorter ser ud til at have etableret sig ganske fint. Dog er vårhveden, knap nok fremspiret! 


Vinterhveden Informer er sået med 210 kg/ha, og ser generelt rigtig godt ud. Planterne har busket sig fin før vinteren og sorten har nogle kraftigere planter end fx Torp og Kalmar. Torp og Kalmar er også etableret i to storparceller med hhv. 188 og 170 kg/ha. Her er udviklingen før vinter også udmærket. De sidste 2 storparceller er med Kalmar + 25% ekstra planter og Torp + 25 % ekstra planter/m2. Torp+25% har 3-4 blade og ét sideskud, generel god etablering og udvikling før vinter. Kalmar +25% er sået 3 uger senere end øvrige storparceller, her er der noget mere spinkle planter, med knap så god buskning, hvilket er naturligt omstændighederne taget i betragtning. Der er foretaget ukrudtsbekæmpelse efteråret samt tildelt Mangan (2kg/ha).  

 

  Så dato Udsæd Kg/ha
Torp 21/9 188
Torp + 25% 21/9 226
Kalmar 21/9 170
Kalmar + 25 % 3/10 210
Informer 21/9 204
Trappe (efterårssået vårhvede) 7/11 210