Afslutning 2017

Afslutning af projektet "Landmandserfaringer 2017."

 

”Landmandserfaringer” høster udbytter for andet år. 


Projektet som startede i efteråret 2015, med første høst i 2016, er et samarbejde med Nordic Seed og grovvareforretningerne Danish Agro, Vestjyllands Andel, Hedegaard og Mollerup Mølle. Der har igennem disse to vækst sæsoner været 6 deltagende Landmænd på tværs af Jylland, som hver især er gået ind i projektet med stort engagement og faglig interesse. Her kan du læse mere om landmændene. 

Høsten 2017 har været vanskelig og til tider våd. Det er dog lykkedes alle, at få høstet storparcellerne og med flotte resultater. Det generelle billede, viser højere markudbytter i praksis end det billede som tegner sig i årets Landsforsøg. 

Udbytter fra høst 2017, kg pr. ha. 

Hybrid hvede, Hyking.

 
I et samarbejde med Saaten Union har fire af landmændene i projektet givet sig i kast med hybrid hvede. Det anbefales at hybrid hvede sås tidligt, gerne 1 uge i september. Ved at så tidligt udnyttes hybridhvedens evne til øget rodvækst og buskning optimalt. Det er vigtigt at tilpasse både sådybde (2 cm), kørehastighed og indstillinger af såmaskinen, så etableringen sker mest hensigtsmæssigt. Den anbefalede udsædsmængde er 150 planter/m2. På grund af sen levering af såsæden, har landmændene først sået hybriden omkring 23 september. 


I foråret starter hybrid hveden, væksten meget tidligt. Det er derfor vigtigt at planterne har tilstrækkelige mængder af næringsstoffer til rådighed. Det kan anbefales med en 3 delt gødskning. 
Ukrudtsbekæmpelse, svampesprøjtninger og vækstregulering, foretages som normalt ved hvede.

Landmandserfaringer med hybrid hvede, fortsætter til høst 2018

 

 

Erfaringer